Follow

hui he descobert el web notochrome.org/ amb arguments per a no fer ús de croum (ni de res de gúguel afegiria jo)...

· · Web · 2 · 12 · 7

i m'ha vingut al cap un altre web interessantíssim que vaig descobrir fa un temps switching.software/

per cert, la gent de @switchingsoftware mereix tot el meu respecte

hi ha més gent fent coses molt interessants en aquest sentit, com small-tech.org/

i una altra gent que està fent funcionar un servidor web només amb energia solar on tenen hostatjat el web lowtechmagazine.com/

@sisco_garcia @switchingsoftware >la gent de @switchingsoftware mereix tot el meu respecte

I el meu :) Tant per qui ho va començar #switchingsocial com per qui ho va continuar #switchingsoftware Moltes gràcies ❤️ Com mola la Fedi :)

@sisco_garcia Oh! Merciii! A aquestes no les coneixia encara tampoc :) Pos eso, #FuckOffGoogle i #FuckOffGAFAM

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!