Follow

acabe de flipar fortíssim amb la Gene... resulta que si estem fent tràmits en línia i necessitem adjuntar algun fitxer pesant hem de crear-nos un compte a Moso$oft Ofis 365... indignant i m'atreviria a dir que il·legal segons la Llei 11/2007

web.gencat.cat/ca/tramits/com-

· · Web · 5 · 11 · 6

@sisco_garcia 🤮🤮 La Gene porta un temps ficant-se ben endins de Microsoft 🙈🙈 Sembla que hi ha una nul·la consciència, o algú que suca quartos a base de bé, o totes les anteriors

@nestort i d'altra banda s'ha venut a gúguel (al menys els correus electrònics del personal d'ensenyament fa anys que són a can gúguel)

En fi

@sisco_garcia Tanta sobirania que diuen que volen tenir, i a regalar-la cap a aquestes empreses del capitalisme de vigilància

@nestort és que no tinc clar que vulguin cap sobirania, ni la nacional

@nestort @sisco_garcia Doncs suposo que us heu assabentat que, dels ideòlegs de gastar diner públic amb gafamades, ara arriba: “La NASA catalana”. Ole infras d’estat…. a l’espai exterior… 👽

@titi Si, desviament de diners públics per llençar més merda a l'espai. Forta pujada d'impostos i retallades ens esperen @nestort @sisco_garcia

@titi @nestort ho havia vist en algun titular però ho havia ignorat pensant que era una conya

@sisco_garcia @titi @demoakracia
Em sona a la típica cosa que fan els polítics: enlloc d'arreglar coses però que no generen titulars, fan alguna cosa vistosa (obra pública faraònica, NASA, canvi de la llei d'educació de torn...) suposo que amb l'esperança de que la gent ho recordi (i sospito també per inflar els seus egos). Perversions de la "democràcia"

@nestort Però aixó es lo que s'espera d'un Govern capitalista neoliberal com el que tenim, no? @sisco_garcia

@nestort @sisco_garcia La tàctica d'exigir sobirania on no tenim competències i llavors regalar-la o vendre-la on sí les tenim tampoc no és pas nova.

@giorgiograppa @sisco_garcia
Enlloc no diu que sigui exclusiu, se suposa que es pot fer també per altres mètodes (o sigui, per finestreta), així que no deu ser iŀlegal.
Això sí, no és èticament acceptable, exclou el programari lliure de la vida digital.

Quant a reverir-ho, cal temps i ganes. A Caliu hem intentat muntar un grup per treballar en aquestes coses i només s'hi ha apuntat una persona.

@rcarreras ja, ja... n'estic al cas però no tinc temps (i no sé si em queden forces) per lliurar aquesta batalla @giorgiograppa

@sisco_garcia @giorgiograppa Sí, la qüestió és que els que hi estem conscienciats no anem bé de temps.

@rcarreras sacte, hi ha una estratègia de desgast que ens venç (al menys a mi) @giorgiograppa

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!