Follow

4 antifeixistes de Saragossa són condemnats a 6 anys de presó. Sense una prova gràfica que els incrimini i només amb la identificació d'un dels polis que assenyala només 1 d'ells.
Per tant a presó com a càstig per la seva ideologia!🏴🚩Justícia li diuen!🤬

t.co/iwEa4z1S9G

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!