El cervell té coses tan bèsties com sentir pel carrer el motor (de fet, l'escapament) d'un Seat 850 Sport (un "vuit i mig", pels amics) i aixecar el cap sabent perfectament que ho és, 40 anys després de no haver-ne vist cap.

@papapep i encara més bèstia amb les olors que et retornen records del passat de manera molt intensa

@spla per suposat, i les músiques! en connexions emocionals és un campió, tant pel bo com pel dolent... 😅

Follow

@papapep @spla el vui i mig (special) va ser el primer cotxe que vaig conduir, que va ser el primer cotxe del meu pare (tenia 14 anys el cotxe quan em vaig traure el carnet)

· · Web · 2 · 0 · 1

@sisco_garcia
marededeudelssetdolors!!! ja t'imagino la cara de perillós que hi devies fotre!!! 🤣🤣🤣
@spla

@sisco_garcia jo també vaig tenir un, comprat de segona mà quan ja tenia 17 anys (el cotxe). Anava a treballar amb ell per l'autopista i m'adelantava tothom 😂
@papapep

@spla t'imagines que amb un cotxe de 17 anys fossis tu qui avancés la resta?
@papapep

@sisco_garcia sorpresa majúscula per les demés conductors! el pobre 850 no agafava 120 ni en les baixades @papapep

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!