جدی جدی اومدین که بمونین مثکه

اینجا طوفان را بندازی همه توت میکنن که

ینی نمیخاین هل بدین به یه جایی برسم؟ :(

این کُصا همه فالوورا رو گرفتن :(

خدایی خجالت میکشم هردفعه توت میکنم

هیچ کدومتون چشم رنگی نیستین کراش بزنیم روتون؟ :(

وجدانا با همون اسمای توییتریتون بیاید بفمیم کیو باید فالو کنیم کیو بلاک. بذارید کینه ها و نفرتا به قوه خودشون باقی بمونن

ولی اینجا باندهاش خیلی خطرناک تر از توییتر میشن. فک کن یه عده میشینن نقشه میکشن چی توت کنن! فکرم ترسناکه حتی.

خیلی عجیبه هنوز ژانر درست نکردین. نگرانتونم

بیاین بریم توییترو با کلی منت بدیم دست مملی لمینتو قشنگش خودمون بیایم اینجا:)))))

چارتا توییتری وردارین بیارین

هیچ کدومتون چشم رنگی نیستین کراش بزنیم روتون؟ :(

اینجا که ترند نداره چیو میگین

ولی اینجا عوضش واقعا امنیت داریم

اینا مگه نگفتن باگ ها رفع شده؟ چرا هنوز کسلیس هست پس؟

اينجام منشنا رو فيو نميكنين ؟ :))))))))))))) بابا من كيرم تو شاخ بازياتون

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit