Pinned toot

'El capital és una entitat espectral: si deixem d'actuar com si hi creguéssim (o, posem per cas, si un poder estatal nacionalitza totes les forces de producció i aboleix els diners), el capital deixarà d'existir, mentre que el virus forma part de la realitat i només ens hi podem relacionar per mitjà de la ciència'.

😷🗣️✊🏾!

Pinned toot
Pinned toot
Pinned toot

'El capital és una entitat espectral: si deixem d'actuar com si hi creguéssim (o, posem per cas, si un poder estatal nacionalitza totes les forces de producció i aboleix els diners), el capital deixarà d'existir, mentre que el virus forma part de la realitat i només ens hi podem relacionar per mitjà de la ciència'.

😷🗣️✊🏾!

'El capital és una entitat espectral: si deixem d'actuar com si hi creguéssim (o, posem per cas, si un poder estatal nacionalitza totes les forces de producció i aboleix els diners), el capital deixarà d'existir, mentre que el virus forma part de la realitat i només ens hi podem relacionar per mitjà de la ciència'.

😷🗣️✊🏾!

Wasabi politely waiting for a bit of the butter that goes into the Saturday puff pancake

#DailyCatPic #CatsOfMastodon #MastoCats #cats #caturday

"Democracia es el fusil en el hombro de cada obrero".

Buenas noches a todos los paquidermos que estáis fuera de lugar. No estáis solos. vimeo.com/391094637

Y cuando llega del día la noche,
Te vas de casa y no sabes volver
Yo ya no te puedo mantener
Eres para mi puro derroche

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!