เออ Mastodon ยุคนี้เหมือนทวิตเตอร์ยุคที่มีแต่ geek

Outlook นี่ spam filter ห่วยเสมอต้นเสมอปลาย

@srakrn boosted

หลังจากที่เลือกมามั่ว ๆ คิดว่าคนไทยควรไปยึด tinyfed.com กัน เป็น instance ที่เมกา

cc @rarirurero @srakrn

เออ อะไรเสี่ยงๆ ก็ self-host แล้วทำปุ่ม self-destruct ไว้ในมือถือ กดทีเดียวระเบิดทุกที่

Show thread

จริงๆ อันนี้จะ self-hosted ไม่ self-hosted ก็ลำบากพอกัน 55555555

Show thread

> กังวล privacy เลย self-host
> ตำรวจยึดบ้าน
> เจอ firehose cryptoanalyst

@srakrn boosted

instance ไหนบ้างที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายไทย เราไม่ได้ต้องการ anarchy หรือ extreme free speech แบบด่าใครก็ได้ ถ้าต้องทำตามกฎหมายของประเทศที่มี rule of law ก็ไม่มีปัญหาอะไร

เราไม่โอเคกับการคุ้มครองข้อมูลภายใต้กฎหมายไทย หรือการตีความให้ข้อความบางอย่างผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายไทย

People: Twitter is violating more privacy.
Also people: Let's move to another social media with no differences in privacy concern!

@srakrn boosted

If I run Folding@home, will the medicine be patent-free?

@blacklight447

Hello, I'm looking forward to translating the "Slicing onions" articles into Thai for political activists, and I'm asking for your permission.

Please reply me if you're okay with that, and if preferred, the attribution style to the original articles.

Thank you in advance!

Hello, time for an :

I am Sirakorn, a computer engineering student. Would say I'm a ML/DL enthusiasm, and currently into adversarial learning. Books and classical music as hobbies!

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!