Follow

@bjoernstaerk fader'n er veldig oppdatt av Golfstrømmens utvikling og ferskvanns-/saltvannsbalansens påvirkning av strømmen. Så jeg sendte ham lenken din og han takket og kom tilbake med en annen lenke som kanskje er av interesse? mosj.no/no/klima/hav/ferskvann

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!