Follow

@haldorsen Det høres iallefall ut som om Ståle forstår hvordan mastodon fungerer.

Så finner vi snart tuuut.nrk.no eller mastodon.nrk.no i fediverset, tro...?

Det *burde* jo være midt i betas nedslagsfelt...?

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit