Så jeg må regne med å stoppes i tollen ved neste grensepassering fordi jeg ytrer meg om medisinsk cannabis og ruspolitikk? (Eller fordi jeg har stiller dette spørsmålet offentlig?) nettavisen.no/nyheter/dine-ven #xp

Follow

@rsolva Det grenser vel mot å være grunnlovsstridig i så fall...?

Disclaimer: IANAL (men det er det mange andre som er).

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit