Follow

Geheel contextloos is dit nog best een aparte doch begrijpelijke tweet.
---
RT @ionicasmeets
@schellevis Ik heb daarvoor een keer een hard reset gedaan door een weeklang non-stop Leonard Cohen te luisteren.
twitter.com/ionicasmeets/statu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!