Follow

Beste @Webcare_VK, waarom moet ik cookies van sociale media aanzetten om de corona-grafieken te zien? Ik ben betalende abonnee, mag ik zonder privacy in te boeten niet meer de krant lezen?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!