Follow

Het VK artikel "De belangrijkste grafieken en kaarten over de uitbraak van het coronavirus in Nederland" (volkskrant.nl/cs-b18f4613) toont geen grafieken/kaarten, tenzij je social media cookies accepteert. Dit geldt zelfs voor betalende klanten. @danielverlaan wat vind jij daarvan?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!