Follow

"Tot je onder het vloerkleed kijkt - en daar opeens een hele berg covidslachtoffers vindt die we hebben voorkomen." -- heel mooi :)
---
RT @mkeulemans
Mijn schatting effect avondklok: ~500 ic-patiënten, ~900 sterfgevallen. (En dat is best conservatief geschat)
volkskrant.nl/ts-bad87456 @volkskrant
twitter.com/mkeulemans/status/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!