Follow

"Diverse providers kwamen de afgelopen week met het nieuws naar buiten dat zij hun prijzen verhogen. Dat is bij ons niet het geval. Freedom Internet viert feest en heeft besloten de prijzen dit jaar niet te verhogen!"

Dank je wel @FreedomNetNL :)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!