Follow

Dit is geweldig nieuws! Ik hou van libellen. Ze zijn de beste jagers in het dierenrijk, en eten muggen. Dat maakt ze echt mijn vrienden :)
---
RT @vlinderNL
De libellen komen flink tevoorschijn met deze temperaturen. Allerlei soorten kun je nu tegenkomen, waaronder deze platbuik. Mannetjes en vrouwtjes beginnen geelbruin, maar de mannetjes krijgen blauwe bestuiving als ze geslachtsrijp worden.
twitter.com/vlinderNL/status/1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!