Follow

@idorun
Unha crónica fantástica! Non me decatara de que ter os pes fríos tiña que ver coas feridas ou as raspaduras, pero tes toda a razón.

· · Web · 1 · 0 · 1
@Tacháaan! si si, polo menos eu notoo así. Igual tardas dez ou vinte minutos en darte conta de que o estas a facer mal, cando en condicions normais é case automático, pero igual xa fixeches unha rozadura. COS PROBLEMAS APRENDES TODO MOITO MÁIS RÁPIDO.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!