Follow

Bardzo polecam nową Pidżamę – dogłębnej recenzji nie będzie, bo to jednak cisza wyborcza ;)

„Przykro mi jest kiedy widzę
Kotwice na bejzbolach”

„Tu trzeba krzyczeć
trzeba się drzeć”

Hear hear.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit