Follow

Bardzo polecam nową Pidżamę – dogłębnej recenzji nie będzie, bo to jednak cisza wyborcza ;)

„Przykro mi jest kiedy widzę
Kotwice na bejzbolach”

„Tu trzeba krzyczeć
trzeba się drzeć”

Hear hear.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!