ولی انگار اینجا هرچی بیشتر شاخ باشی باید بیشتر بی ادب باشی و فحاشی کنی
حالا به کی مهم نیست هی از کلمه های ک دار استفاده کنی

اینجا هم فالو نمیکنید و میخاید شاخ باشید؟
:)))))

home من درست لود نمیشه یا برای همه اینجوریه
جو میده تا توت هارو نشون بده

چندوقته اینجایید که 1500 تا کردید

توت میکنیم قبل اینکه توت کردن مد بشه :))))

اصلا نمیتونم با توت کردن ارتبات برقرار کنم 😑

اینجا بیشتر شبیه ساختمونیه که هنوز ساخته نشده

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit