மார்க்சிஸ்ட் டூட்ஸ்
Follow

இன்று மார்க்சின் 200வது பிறந்த நாள். மார்க்சின் படைப்புகளை வாசிப்பு தொடங்க இதைவிட சிறந்த தினம் இருக்க முடியாது. மார்க்சை கற்போம், மார்க்சிடம் கற்போம்! ✌️

கூலியுழைப்பும் மூலதனமும் படித்து விட்டீற்களா? இல்லையேல் இங்கு துவங்குங்கள். marxists.org/tamil/marx/1847/w

· Web · 1 · 2
Mastodon

This page describes the mastodon.social instance - wondering what Mastodon is? Check out joinmastodon.org instead! In essence, Mastodon is a decentralized, open source social network. This is just one part of the network, run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!

Hero image by @b_cavello