چند وقت پیش یکی از جنوبیای محفل یه عکس گذاشته بود: کلی خرما که روش ارده ریخته بود.

امروز مغزم با یادآوری اون عکس شکنجه‌م می‌کرد.

حس می‌کنم یه خلا توی زندگیم ایجاد شده که تا خرما و ارده نخورم پر نمی‌شه.

@rekemo
همین که علی رضا گفت، رنگینک.
اگر هم کمکی می‌کنه، خیالت راحت، ارده هم نداره، آرد سرخ شده داره :)

ولی شیره خرما با ارده رو هم قاطی می‌کنیم، خعلی خوب می‌شه :))

@ar

@zeinab @ar

شیره خرما و ارده که از دلبران ماست :)
ولی خب ارده با خود خرما!!!
شاید خودم بدعتشو گذاشتم.

@rekemo
خیلی بدعت نیست. حداقل من چند وقت پیش خونه یکی از دوستام دیدم :) البته بماند که فکر کنم اونم حال نداشت رنگینک درست کنه، ارده ریخته بود رو خرما :))

@ar

@zeinab @ar

خب من قبل از دوستت این جواهر رو به نام خودم ثبت می‌کنم 😅

@rekemo
حالا من جوّ می‌دم،‌ ولی خودم تا بزرگسالی، به ندرت خرما می‌خوردم و از ارده هم بدم می‌اومد! (وا خجلتا!😅)

اما خداییش شیره انگور از شیره خرما خوشمزه‌تره. یه ته مزه ترش و میوه‌ایی داره.

@zeinab @rekemo
ما همیشه سر سفره خرما و ارده داریم و قبل از خوردن غذای اصلی، اول خرما و ارده می خوریم. البته شنیدم از نظر علم تغذیه، کار درستی نیست، ولی ما بوشهری ها محاله از این موضع عقب نشینی کنیم 😁
رنگینک هم که دیگه نگو! با اینکه همین دیروز خوردم ولی الآن که بحثش شد دوباره دلم خواست 🤤

@s_vahid_h @zeinab

شما جنوبیا قشنگ ماستودونو فتح کردینا. آدم حس غریبی می‌کنه توی محفل خصوصیتون.

Follow

@rekemo @s_vahid_h @zeinab

راه دریای آزاد از جنوب می‌گذرد.

@tayyebi @s_vahid_h @zeinab
نمی‌دونم چرا حس ‌می‌کنم پشت این جمله یه تحدید/تهدید پنهانه!

@rekemo
نه خب، نقشه رو یه نگاه بکن. از خزر می‌خوای به کدوم دریای آزاد شنا کنی؟! 😉

@tayyebi @s_vahid_h

@zeinab @rekemo @s_vahid_h

نه راست میگه. آقا من حرفمو پس می‌گیرم.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!