Ten totálně rozkopanej a kolabující Děčín je populární. Dnes jsem potkal auto Google Street View a i TomToma.

Takže na dovolený jsem si namohl s dětmi rameno jak jsem s nimi pořád blbnul v bazénu. Po návratu se mi udělalo ječný zrno a včera jsem doprovázel švagrovou skrz věčně rozkopaný Děčín a vymknul jsem si solidně kotník. Co přijde zítra?

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!