Follow

Vykopal jsem a zasadil asi 15 bříz.
Lidé z lesů ČR řekli, že abych si něco vydělal tak bych musel zasadit 800 stromů za den. 🤔🤭
Jinak tedy zajímavá akce Lesů ČR na Dlouhé louce v Krušných horách.

@tessierashpool Otázka, jestli to člověk dělá pro dobrou věc anebo čistě pro zisk. A i to málo se počítá 👍

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!