@tessierashpool Z toho je vidět, že to v 🇨🇳 strategicky řídí a problémy se snaží systémově odstraňovat, zatímco v 🇪🇺 to kormidlují začátečníci a problémy si spíš vyrábějí 🙄

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!