Zajímavé tipy, jak si poradit s mediální manipulací a na co si dát pozor.

Umění argumentace – chcete prohrát debatu, demonstraci i svobodu, nebo někoho přesvědčit?

dfens-cz.com/umeni-argumentace

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit