Follow

@joacim GÀller att klÀ sig professionellt nÀr bÄten ska bottenmÄlas!

· · Toot! · 1 · 0 · 2

@joacim Den har en vÀldigt lustig passform (vÀldigt kort) vilket att gjort att den förpassats till mÄlarlÄdan.

@theseal Jo de hade en förmÄga att krympa pÄ lÀngden.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!