Follow

Okey bil-mastodon! Jag behöver hjälp. Vad är det för verktyg jag förväntas använda för att barnsäkra bakdörren på en Volvo V50? Enligt instruktionsboken ska nyckeln användas men den passar inte i hålet som saknar gäng/spår.

@theseal Min gissning är att nåt är sönder där. På min Golf ser det ut som på bilden.

@theseal något saknas i dörren - åk till Bilia eller vad de heter borta i Haga Norra och be dem fixa.

@joacim @remaster

Hmm. Då är något trasigt/saknas på bägge sidor och någon att täppt igen hållen med en ”gummiplupp”. 🙁

@theseal @remaster Hur ser nyckeln ut till den där? Man ser ju att det är ett "vred" inne i dörren men ser ur som hålet har gängor?

@joacim @remaster Finns tyvärr inga gängor i hålet, bara ett hål med ett hål i… Nyckeln ser ut så här. Varken nyckeln eller nyckeln i nyckeln passar. 😑

@theseal @joacim Här är en bild från min Golf, ifall det hjälper. De e vanliga startnyckeln som passar hit.

@theseal @remaster Åk till verkstaden. Kolla också i handsfacket och andra utrymmen om det ligger nåt som ser ut som hylsor för de där hålen i dörrarna.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!