Om du har starka kunskaper inom Windows Server och kringliggande produkter och är sugen på att jobba på en intressant myndighet i Uppsala (som konsult eller anställd), kontakta mig snarast.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit