THE ULTIMATE BATTLE

Hernö i glaset och datorn i knät - kanske kan jag överleva Lets Dance…

@joacim @remaster Finns tyvärr inga gängor i hålet, bara ett hål med ett hål i… Nyckeln ser ut så här. Varken nyckeln eller nyckeln i nyckeln passar. 😑

@joacim @remaster

Hmm. Då är något trasigt/saknas på bägge sidor och någon att täppt igen hållen med en ”gummiplupp”. 🙁

Okey bil-mastodon! Jag behöver hjälp. Vad är det för verktyg jag förväntas använda för att barnsäkra bakdörren på en Volvo V50? Enligt instruktionsboken ska nyckeln användas men den passar inte i hålet som saknar gäng/spår.

@joacim vi använde Imapsync för några år sen på jobbet för att migrera alla anställdas e-post från en Dovecot-lösning till Exchange. Stabilt verktyg även om enstaka e-post kunde krångla. 📧

@kottkrig @joacim men om den vore broken så är det ju fördel om det är i ett bekant språk 🤔

@joacim inspirerade mig att ge mig på att fixa samma sak. Visade sig att bägge mina två teman (två siter) hade det där pluginet inbyggt så allt var typ klart 😃 ✅

food 

@remaster did pancake as well but opposite your dessert - mixed spinach in the pancakes served with cottage cheese 😀

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!