Kan man lese ebøker på Kindle uten å kjøpe dem via Amazon? Jeg har skrevet litt om Calibre, DRM og å bruke en Kindle som om det var et verktøy, ikke en del av Amazons plan for verdensherredømme. bearstrong.net/tech/2020/10/ki

@bjoernstaerk Etter å ha lest gjennom din erfaring med Kindle er jeg glad jeg gikk for en Kobo-eleser. Den kan plugges inn i PCen og dukker opp som en lagringsenhet og så kan man dra over .epub-filer direkte. Jeg har brukt Kobo sin nettbutikk til å kjøpe bøker hvor mange er uten DRM og kan lastes ned.

Jeg har tenkt å teste ut et alternativt OS som er åpen kildekode, veldig fleksibelt og med god integrasjon mot Calibre: github.com/koreader/koreader

@rsolva @bjoernstaerk jeg gleder meg også til å motta ReMarkable 2 om noen måneder, der kan man kjøre koreader parallelt med det vanlige OSet.

@bjoernstaerk @rsolva Prisen er også riktig på RM2. Førsteutgaven var alt for dyr for meg, spesielt med tanke på at den så ut som en prototype. Nå er den ca i samme prisklasse som de største ebokleserne.

Follow

@rsolva @bjoernstaerk @rsolva prisen er riktigere, kunne fortsatt vært billigere synes jeg 🙂

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!