Genialt! Posten Norge nekter å regne ut portopriser med mindre jeg åpner opp for å sende data til doubleclick.net. Hvor er de illegale kurernettverkene når når man trenger dem?

#posten #norge #ovevåkningskapitalisme

@tomasekeli @harald
Gjelder den lenka berre for avvik hos Altinn eller kan den også brukes for Posten?

@tc @harald mener den er for alle avvik - datatilsynet selv lenker til den

@Tomas Ekeli Datatilsynet burde jo egentlig bare ha en GlobaLeaks eller SecureDrop eller noe for anonym tipsing om gdpr og andre databrudd.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!