Ok, dette snodig forsøket på å forsvare offentlige etaters brukerinfolekasjer til Google forstod jeg ikke. Det går fint an å bygge nettsideløsninger uten sporing og uten Google, spesielt når man betaler millioner av (skatte)kroner for spesielt tilpassede statlige løsninger. #wtf #Teknologirådet

Follow

@rsolva dette er jo direkte feil. det er mye enklere å lage slike ting uten sporing!

· · Web · 1 · 0 · 2

@tomasekeli
Kjapt spørsmål frå ein som aldri har bruka GA sjølv. Eg har høyrd at ein kan sette flagg for å anonymisere dataene (IP adresse osv, samt at det et GDPR-kompatibelt ettersom Google vil vere i tråd med lova). Kan dette stemme?
@rsolva

@tc @rsolva jeg er ingen ekspert på ga, men de *sier* det er innafor gdpr. jeg har lest hele gdpr forordningen flere ganger og tviler sterkt.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!