Ok, dette snodig forsøket på å forsvare offentlige etaters brukerinfolekasjer til Google forstod jeg ikke. Det går fint an å bygge nettsideløsninger uten sporing og uten Google, spesielt når man betaler millioner av (skatte)kroner for spesielt tilpassede statlige løsninger. #wtf #Teknologirådet

@rsolva dette er jo direkte feil. det er mye enklere å lage slike ting uten sporing!

@tomasekeli
Kjapt spørsmål frå ein som aldri har bruka GA sjølv. Eg har høyrd at ein kan sette flagg for å anonymisere dataene (IP adresse osv, samt at det et GDPR-kompatibelt ettersom Google vil vere i tråd med lova). Kan dette stemme?
@rsolva

Follow

@tc @rsolva jeg er ingen ekspert på ga, men de *sier* det er innafor gdpr. jeg har lest hele gdpr forordningen flere ganger og tviler sterkt.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!