Follow

RT @BjoernStaerk@twitter.com

Da har Ansatteid AS, morselskapet til stedet jeg jobber, fått nettside: ansatteid.no/ Målet er å bygge opp flere ansatteide, samvirkeaktige IT-selskaper basert på erfaringene fra de to vi allerede har fått på beina.

🐦🔗: twitter.com/BjoernStaerk/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!