Follow

those imperial units are so weird to me. five-eights-of-an-inch. what?

· · Web · 1 · 0 · 0

@tomasekeli
Det er jo ikke *så* lenge siden de gikk over til å oppgi dimensjoner på treverk i millimeter, og det er nok fortsatt flere som kaller det en (høvlet) to-fire, enn det er som kaller det en 48-96 🙂

Lengden på fritidsbåter og fiskestenger oppgis fortsatt stort sett i fot (trur eg) og 3-fotsyken er, om ikke allmennt kjent, så i alle fall et ganske kjent begrep.

Så vi er ikke helt kvitt de gamle enhene her heller, men jeg er enig i at finere inndeling enn halve tommer er stress 😄

@kjetil_kilhavn med båtlengder så er det litt stress for der oppgir folk både fot og meter om hverandre, og lover og regler snakker meter.

@tomasekeli Fort gjort å gå i ball med enhetene. Var den båten 37 fot, eller var det meter?
Vet ikke om det er sant, men har hørt at på en omvisning i Statoil (for nye sjåarar: Equinor) sitt hovedkontor på Forus kom de til en modell av en av plattformene, og guiden sa den kostet 8 milliarder å bygge. Så spurte noen om det var norske kroner eller amerikanske dollar, men det visste ikke guiden 😂

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!