Follow

fabelaktig å se at vi går mot regjeringsskifte!

· · Web · 1 · 2 · 3

@harald håper det holder helt inn - men, skulle ønske meg enda flere til sv, r og mdg

@Tomas Ekeli Enig med deg, men det er likevel en solid forbedring. Potensielt en god del flere representanter på tinget.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!