Follow

InPost Kraków -> Warszawa: 15h
Kurier Hong Kong -> Warszawa: 32h
Poczta Polska Warszawa Ochota -> Legionowo: PRAWIE. DWA. TYGODNIE.

Dziś dostałem odrzucenie reklamacji: "staraliśmy się, ale siła wyższa: COVID, goń się".

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!