Tom-Eric ✔️ is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Watkeburt? geen toets meer? Is het dan daadwerkelijk gestorven :bow_tone5:

@gerard76 @Moreno volgens mij gaat het wel los in sommige niches (zie bijvoorbeeld die instance die de letter 'e' banned), maar je moet er nog zelf naar op zoek gaan om interessante mensen te vinden.