Pinned toot

@trannguyenqb :
:mastodon: on @trannguyenqb
📷 on @trannguyenqb@pixelfed.social
📽️ on @trannguyenqb
📚 on @trannguyenqb and on * @trannguyenqb@diasp.org.
Connect me with your federated social network.

Nguyện boosted

Introducing the Raspberry Pi TV HAT - Raspberry Pi

Announcing the Raspberry Pi TV HAT: a tiny board that lets you receive, view, and stream DVB-T2 television broadcasts with your Raspberry Pi

Introducing the Raspberry Pi TV HAT raspberrypi.org/blog/raspberry

Nguyện boosted

⬜️ ⬜️ ⬜️ 💎 ⬜️ ⬜️ ⬜️

Nguyện boosted

If you are looking for a #Plume instance, try fediverse.blog/. It is hosted by @gled (thank you 💚) and is regularly updated. And unlike on baptiste.gelez.xyz, the content will never be deleted.


"Vọc" thêm một dịch vụ khác sử dụng giao thức , giống với . Giao diện và tính năng ổn. Cho phép post 1000 ký tự. Có widget hình ảnh, có chỗ để chat, chơi tương tác. Có cả tính năng reaction như Facebook.
Theo giỏi mình trên @Trannguyenqb .

:mastodon:
Mẹo cho các bạn Tây khi bắt đầu đến với những mạng XH như , ,# Friendica, * v.v... là tạo ra những bài giới thiệu bản thân ngắn có chứa những tag như , để người cũ có thể biết và kết nối.
Người Việt, có thể thêm những tag như hay cho dễ phân biết.
Mình sẽ theo giỏi những tag này thường xuyên.
Bạn mới chơi, có thể dùng 2 tag đó để giới thiệu bản thân nhé.
Mình sẽ theo giỏi và list bạn trong .


Quản lý và sử dụng nhiều tài khoản / , tập trung về một nơi.
Mình đang sử dụng , giao diện khá dễ sử dụng, quen thuộc, không khác giao diện nhiều lắm. :mastodon:

Nguyện boosted

mastodon.social isn't blocked in China! No VPN needed- sweeeeeeet:dancers:

@trannguyenqb :
:mastodon: on @trannguyenqb
📷 on @trannguyenqb@pixelfed.social
📽️ on @trannguyenqb
📚 on @trannguyenqb and on * @trannguyenqb@diasp.org.
Connect me with your federated social network.

"Hệ sinh thái" sử dụng giao thức :
✒️ : Mạng tiểu blog, tuong tự và có thể thay thế Twitter.
📷 : Mạng chia sẻ ảnh như Instagram, đang khá mới.
📽️ : Chia sẽ và lưu trữ video. Có thể thay thế Youtube.
📕 */#Friendica: Có thể thay thế cho Facebook hay Google+, phương tiện chia sẽ tin dài hơn.
📚 /#Write.as: Mạng/dịch vụ viết blog, đang ở giai đoạn đang phát triển.Thiết kế đơn giản, thậm chí tối giản.
Tạm thời chừng này đã. Hết chữ🤣 🤣 🤣

Nguyện boosted

Happy #FollowFriday #ff! This is from memory (on a train right now). People related to AP in some way:

@cwebber One of the AP authors
@rhiaro Another AP author
@kaniini Pleroma Eng
@Gargron Mastodon Eng
@nightpool Mastodon Eng
@dansup PixelFed Eng
@tuxether Anacus Eng
@matt Write.as Eng
@bhaugen ValueFlows (extension)
@mayel Moodle (extension)

Out of characters

Bạn @nga giới thiệu vài tài khoản bổ ích cho mọi người follow đi. Nhất là mấy tài khoản VN ấy.
.

Nguyện boosted

You can now challenge someone to game of over toots! castling.club/ 💪

It's actually a standalone server in the , implementing all by itself. 😃


Tớ list thêm vài dịch vụ cho mọi người có thể dời nhà từ sang. Đặc biệt, bạn có thể kết nối / theo giõi với người dùng trên các dịch vụ này.
*Diaspora.
**Friendica.
*** Microblog
**** Hubzilla
Những dịch vụ này, hoạt động như , ngoài việc kết nối với các tài khoản trong cùng mạng, ngoài mạng và có thể kết nối với nhau.
Bạn cũng có thể dùng tài khoản để kết nối với những tài khoản trên những dịch vụ này.

Show more

Nguyện's choices:

Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!