Follow

Deze week staat TransIP Weekly #46 helemaal in het teken van creator De AudioFabrique en en alles wat met audio te maken heeft! Ontdek waarom Japanse audiofielen eigen elektriciteitsmasten willen en hoe je muziek creëert met JavaScript: t.co/E7Tlueebdo t.co/Wyd2PxCZCB

· Shower Thoughts Link · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!