Follow

Deze week staat TransIP Weekly #46 helemaal in het teken van creator De AudioFabrique en en alles wat met audio te maken heeft! Ontdek waarom Japanse audiofielen eigen elektriciteitsmasten willen en hoe je muziek creëert met JavaScript: t.co/E7Tlueebdo t.co/Wyd2PxCZCB

· Shower Thoughts Link · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!