Follow

@m_stroink@twitter.com @robertgaal@twitter.com Er is nog geen officiële standaard voor ALIAS/ANAME records. Omdat de implementatie van de verschillende non-standaard methodes ook niet triviaal is kunnen wij deze nog niet aanbieden. Wanneer dit wel zal gebeuren is nog niet bekend.

· Shower Thoughts Link · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!