Follow

@bedrijfsportaal@twitter.com @combell@twitter.com Wij kunnen ons voorstellen dat dat zo lijkt, maar niets is minder waar :-). De laatste innovatie is nog redelijk nieuw: t.co/oYWzH1puby en hebben wij hard aan gewerkt! Wel zullen wij binnenkort communiceren hoe wij met verdere Feature Requests om zullen gaan, stay tuned.

· Shower Thoughts Link · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!