Follow

Er is door Microsoft een beveiligingsupdate uitgebracht voor kwetsbaarheden in de Remote Desktop Services van Windows, die op PC’s en servers wordt gebruikt. Lees ons nieuwsartikel en update jouw systeem zo snel mogelijk.
t.co/EpyFcfPfQw t.co/G4f1igYwf4

· Shower Thoughts Link · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!