Follow

@01thijs@twitter.com Omdat andere features van de app momenteel prioriteit hebben, staat de ontwikkeling van ondersteuning voor de Bestanden-app momenteel stil. Als je het volgende feature request liket houden we je op de hoogte: t.co/Rwt8P3Nflu

· Shower Thoughts Link · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!