Follow

@OostBert@twitter.com Webhostingpakketten zijn inderdaad maandelijks opzegbaar! Let op dat dit niet voor domeinnaamregistraties geldt, alleen het webhostingpakket zelf.

· Shower Thoughts Link · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!