Follow

@VolgensMartin@twitter.com Voor een goede vergelijking is het inderdaad belangrijk dat dit op dezelfde manier getest wordt. We willen dit ook graag met je bespreken! Zou je ons een bericht kunnen sturen via support@transip@twitter.com.nl of via het controlepaneel?

· · Shower Thoughts Link · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!