Follow

Chung cư Trinity Tower 145 Hồ Mễ Trì - Trực tiếp từ Ceninvest

Chung cư Trinity Tower - Số 145 đường Hồ Mễ Trì - Website chính thức Chủ đầu tư Ceninvest - Thời gian mở bán, Giá bán, Chính sách, Tiến độ.

Hotline: 0977 403 740
Website: tuyenmai.com/du-an/chung-cu-tr
Địa chỉ: Số 145, Đường Hồ Mễ Trì, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp Hà Nội, 100000.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!