Follow

Chung cư Discovery Central 67 Trần Phú - Trực tiếp chủ đầu tư

Phòng kinh doanh trực tiếp Chủ đầu tư của Dự án Discovery Central:
Hotline: 0815 965 361(Mua bán, Chuyển nhượng, Cho thuê chính chủ giá TỐT)
Website: tuyenmai.com/du-an/chung-cu-di
Twitter: twitter.com/tuyenmai2709
vietnamta: vietnamta.vn/tuyenmai

Địa chỉ liên hệ: Số 67 đường Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, 100000.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!