Follow

Vega City Nha Trang - Trực Tiếp Chủ Đầu Tư KDI Holdings

Phòng kinh doanh trực tiếp Chủ đầu tư của Dự án Vega City – KDI Holdings :
Hotline: 0977 403 740 (Mua bán, Chuyển nhượng, Cho thuê chính chủ giá TỐT)
Website: tuyenmai.com/du-an/vega-city-n
Blogspot: tuyenmai270994.blogspot.com/
google: sites.google.com/site/tuyenmai

Địa chỉ liên hệ: Dự án Vega City Nha Trang – Bãi Tiên, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 651247.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!