Follow

Apec Hòa Bình - Mandala Sky Villas Kim Bôi - Chủ đầu tư Apec Group

Dự án Apec Hòa Bình - Mandala Sky Villas Kim Bôi - Khu biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp 5* tại khu khoáng nóng Onsen huyện Kim Bôi – Hoà Bình.

Xem thêm: tuyenmai.com/du-an/apec-hoa-bi

Phòng kinh doanh trực tiếp Chủ đầu tư của Dự án Apec Hòa Bình – Apec Group:
Hotline: 0977 403 740
Địa chỉ liên hệ: Dự án Apec Mandala Kim Bôi Hòa Bình, Mớ Đá, Kim Bôi, Hòa Bình

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!